ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORUWykonywane przez nas zwrotne potwierdzenia odbioru
są akceptowane przez Pocztę Polską

 • Zwrotne potwierdzenie Odbioru wg KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego)
  zwrotki wykorzystywane w sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy
 • Ordynacja Podatkowa 
  zwrotne potwierdzenia odbioru stosowane w toku postępowania związanego z ordynacją podatkową

Wyżej wymienione druki ZPO w formacie 160x100mm wykonane są z grubego papieru offsetowego (ok. 140g lub do ustalenia z Klientem), posiadają dwa paski klejowe o szerokości 5mm, zabezpieczone silikonową nakładką o szerokości 10mm, co znacznie ułatwia odrywanie  podczas naklejania zwrotki.
Wykonujemy także dwustronne zwrotne potwierdzenia odbioru z indywidualnym nadrukiem adresowym (wg wytycznych klienta)

 • ZPO KPA 1
 • ZPO KPA 2
 • ZPO KPA 3
 • ZPO Ordynacja Podatkowa 1
 • ZPO Ordynacja Podatkowa 2
 • ZPO Ordynacja Podatkowa 3

 

 Wykonujemy również MS/C og3, MS/K og25:

 • Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru w Sprawie Cywilnej (nadruk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym)
 • Pokwitowania Odbioru Sprawy Karnej (nadruk pokwitowania odbioru zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym)

    Wszystkie druki ZPO wykonane są z grubego papieru offsetowego (ok. 140g), w zależności rodzaju posiadają jeden lub dwa paski klejowe o szerokości 5mm, zabezpieczone silikonową nakładką o szerokości 10mm, co znacznie ułatwia odrywanie  podczas naklejania zwrotki. Wykonujemy także dwustronne zwrotne potwierdzenia odbioru (nadrukowana uniwersalna strona adresowa lub istnieje możliwość wydrukowania danych adresowych wg wytycznych klienta)
Oferujemy wszystkie rodzaje formatów zwrotek:

 •  152x118mm (perforacja i pasek klejowy poziomo - po długim boku, na górze zwrotki)
 •  160x100mm (dwie perforacje i dwa paski klejowe pionowe - po obu krótszych bokach druku)
 •  152x105mm (dwie perforacje i dwa paski klejowe pionowe - po obu krótszych bokach druku)
 •  150x107,5mm (bez perforacji i bez warstwy klejowej)
 •  wg. wytycznych klienta
 • zpo-cywilna-1
 • zpo-cywilna-2
 • zpo-cywilna-3
 • zpo-karna-1
 • zpo-karna-2
 • zpo-karna-3
 • zpo-z
 • zpo-z1
 • zpo-z2